وام گرفتن از بانک

زمان میانگین برای مطالعه 3 دقیقه

بروزرسانی: 29 آذر، 1400
نظرات 0

در این ویدئو می خواهیم با نگاهی به نرخ بهره و نرخ تورم متوجه شویم که آیا وام گرفتن از بانک در این شرایط کار درستی است یا نه.

در این ویدئو می خواهیم با نگاهی به نرخ بهره و نرخ تورم متوجه شویم که آیا وام گرفتن از بانک در این شرایط کار درستی است یا نه.

 

هر شخصی در هر قالبی که می خواهد از بانک ها وامی دریافت کند، در مرحله اول باید نگاهی به دو مفهوم کلی داشته باشد. اولی نرخ رسمی تورم و دومی نرخ بهره. نرخ بهره انواع مختلفی دارد. به بیان ساده نرخ بهره میزان سودی است که وام دهنده از وام گیرنده دریافت می کند. تا در طی مدت زمانی که وام گیرنده اقساط خود را پرداخت می کند، از بی ارزش شدن پول خود جلوگیری کند. در حالت عادی تعادلی میان نرخ بهره و نرخ رسمی تورم بر قرار است. گاهی این تعادل بر هم می ریزد و باعث می شود این دو فاصله بیشتری از هم بگیرند. هر گاه فاصله زیادی میان نرخ بهره و نرخ رسمی تورم ایجاد شود، با گذر زمان اقتصاد و بازار واکنش های لازمه را از خود نشان می دهند.

نرخ بهره ابزاری است برای کنترل تورم. به طور مثال اگر در طی سال های 93 تا 96 ما تورم تک رقمی را تجربه کردیم به سبب این بود که طی آن سالها نرخ بهره بسیار بالاتر از نرخ تورم تنظیم شده بود. از اواسط سال 97 این فاصله معکوس شد. به گونه ای که نرخ رسمی تورم بسیار جلوتر از نرخ بهره بود. در زمانی که این حالت رخ می دهد هر گونه اخذ وام دارای توجیه اقتصادی است. اما انچیز که بیشتر از اخذ وام باید بررسی شود این است که با سرمایه اخذ شده قرار است چه کنیم؟

وام گرفتن از بانک

وام گرفتن از بانک

در بهترین حالت قرار است این سرمایه برای راه اندازی و یا توسعه کسب و کار استفاده شود. با توجه به رکود تورمی سال 98، که در پی آن مشکلاتی در عرضه، تقاضا و الگوی مصرف ایجاد شده آیا بنگاه های اقتصادی توان باز پرداخت بدهی خود را دارند؟ مالک کسب و کار باید توجه داشته باشد پس از محاسبه میزان سرمایه ثابت، سرمایه در گردش و همچنین بدهی های خود به بازار، به طور متوسط نهایتا اجازه دارد به اندازه 20% مبلغ کل محاسبه شده از بانک ها تسهیلات دریافت کند. البته این مقدار به طور متوسط بیان شده و مشخصا در هر کاری متفاوت است. در غیر اینصورت در شرایط رکود تورمی با مشکلات تقاضا توان بازپرداخت نخواهد داشت. یکی دیگر از حالت ها اخذ وام برای سرمایه گذاری است. در اینجا باید توجه داشته باشیم جز در موارد استثنا اینکار را نباید انجام دهیم.

یکی از موارد استثنا اخذ وام مسکن برای خرید مسکن است آن هم فقط برای فردی که مستاجر است و می خواهید مسکن مورد نیاز خود را تهیه کنید. مابقی موارد نیازمند مهارت های ویژه ای همچون شناخت عمیق بازارهای مالی است که اغلب وام گیرندگان خرد این مهارت ها را ندارند. از طرف دیگر باید اشاره کنیم که در شرایط اکنون (بهار 98) بخش هایی از اقتصاد ما حبابی است و سپره گذار و وام گیرنده خرد عموما توجهی به حباب نداشته، فلذا با استفاده از بدهی (وام) ممکن است در بخش هایی از اقتصاد که حبابی است سرمایه گذاری کند که این مخاطرات را شدیدا افزایش می دهد.

کلمات کلیدی:

نظرات