تحلیل داده های درون شبکه (رنگین کمان On Chain)

زمان میانگین برای مطالعه 10 دقیقه

بروزرسانی: 16 فروردین، 1401
نظرات 14

این مقاله توسط آقا امیرحسین،از دانشجویان دانشکده ی بازار نوشته شده است،در این مقاله به تحلیل On Chain بیت کوین در سه حالت کوتاه  میان  و بلند مدت به صورت جداگانه با استفاده از داده های آنچین پرداخته شده است.

این مقاله توسط آقا امیرحسین،از دانشجویان دانشکده ی بازار نوشته شده است،در این مقاله به تحلیل On Chain بیت کوین در سه حالت کوتاه  میان  و بلند مدت به صورت جداگانه پرداخته شده است.

رنگین کمان On-Chain

در این مقاله قصد داریم یکی از کاربردی ترین ابزارهای تحلیل داده های درون شبکه را معرفی کنیم. در ادامه نحوی  تحلیل و  بررسی رفتار بازار در کوتاه مدت و بلند مدت با استفاده از این ابزار را بیان میکنیم.

با استفاده از دادههای درون شبکه میتوانیم یک تعریف خیلی ساده از عمر یک کوین داشته باشیم. به این صورت که مدت زمانی که یک کوین در کیف پول نگهداری میشود را عمر آن کوین در نظر میگیریم. هنگامی که یک کوین منتقل میشود و از یک کیف پول خارج شده و به کیف پول دیگری انتقال میبابد اصطلاحا میگویند عمر آن از بین رفته است و به یک کوین تازه متولد شده تبدیل میشود. به دلیل اینکه تمام تراکنشهای شبکه در بلاکچین ثبت میشود به راحتی میتوانیم عمر تمام کوینها رو مشخص کنیم. پس به بیان دقیقتر به مدت زمانی که از اخرین تراکنش (یا زمان استخراج) یک کوین گذشته است را عمر آن کوین میگوییم.
حال با مشخص بودن عمر کوینها میتوانیم تمام بیت کوین‌‌های شبکه را براساس عمر آنها دستهبندی کنیم. به این صورت که محدوده های سنی متفاوتی را تعریف کرده و بررسی کنیم هر کوین با توجه به عمر آن در کدام محدوده سنی قرار میگیرد.
تذکر: دسته بندیهای متفاوتی میشه برای محدودهها در نظر گرفت. دسته بندی بررسی شده در این مقاله مربوط به تیم گلس نود (Glassnode) است  که در نوار بالا  نمودارها مشخص شده است.

 

برای نمایش این دسته بندی از دو روش میتوانیم استفاده کنیم :
۱. تعداد بیت کوین های موجود در هر محدوده سنی رو در نمودار نمایش دهیم.
۲. میزان بیت کوین های موجود در هر محدوده سنی را به صورت درصدی از کل شبکه در نمودار نمایش دهیم.

به دلیل وجود فرایند استخراج که در حال انجام است  و صورت مداوم تعداد بیت های موجود در شبکه افزایش پیدا میکند بهتر است برای تحلیل دقیق تر و راحت تر از روش دوم برای نمایش استفاده کنیم.
نمودار زیر نشان میدهد هر محدوده سنی چه درصدی از بیت کوین های شبکه را شامل میشود که این نمودار HODL Waves نام دارد. به عنوان مثال محدوده سنی بیشتر از ده سال با رنگ بنفش در نمودار مشخص شده که مربوط به کوین های گم شده در شبکه و بیت کوین های ساتوشی است که بیشتر از ده سال از اخرین تراکنش آن می گذرد.


با بررسی تغییرات درصد هر یک از محدوده ها می توان به اتفاقاتی که در بازار می افتد و رفتار فعالین بازار پی برد. به این صورت که اگر یک فعال قدیمی که عمر کوینهاش بین یک تا دو سال است (بیش از یک سال پیش اقدام به خرید کرده است) اقدام به عرضه و فروش کند از میزان درصد مربوط به محدوده سنی یک تا دو سال (ناحیه زرد رنگ) کاسته شده و به محدوده سنی یک روزه (ناحیه قرمز تیره) اضافه میشود. پس هنگامی که درصد مربوط به محدوده سنی های پایین (کمتر از شش ماه) افزایش قابل توجهی داشته باشد نشان از وجود رفتار عرضه در بازار است.
تذکر: با توجه به تعریف تیم گلس نود از این بعد به کوینهایی با عمر کمتر از ۶ ماه کوینهای جوان و به کوینهایی با عمر بیشتر از ۶ ماه کوینهای قدیمی میگوییم.

 از بین رفتن عمر یک کوین به صورت آنی است و با یک تراکنش رخ میدهد که باعث کاهش درصد محدوده سنی مربوط به آن کوین میشود در حالی که برعکس این فرایند یعنی افزایش درصد یک محدوده سنی مخصوصا محدوده های سنی بالا فرایندی زمان بر است و به صورت آنی رخ نمیدهد و این ابزار رفتار انباشت را با تاخیر به ما نشان میدهد. به این صورت که اگر فردی به قصد انباشت و سرمایه گذاری بیت کوین خریداری کند این بیت کوین با گذشت زمان به محدوده های سنی بالاتر وارد شده و به عنوان یک کوین قدیمی در نظر گرفته میشود.با طی این فرآنید درصد محدودههای مربرط به کوینهای قدیمی به نوبت با گذشت زمان افزایش پیدا میکند که نشان میدهد در گذشته انباشتی رخ داده است. پس به صورت کلی اگر درصد محدوده های سنی بالا (بیشتر از شش ماه) در حال کاهش باشد نشان از وجود رفتار عرضه در بازار و اگه افزایش داشته باشد نشان از عدم وجود عرضه در بازار دارد و به معنی وجود تقاضا در شرایط فعلی بازار نیست (به دلیل اینکه تقاضا در گذشته رخ داده است و مربوط به حال نیست).

همانطور که در نمودار بالا مشاهد میکنید هنگامی که بازار در روند صعودی است به دلیل وجود تقاضا در بازار و خرید کوینها محدودههای مربوط به کوینهای جوان  افزایش قابل توجهی پیدا میکند. پیک ها در نوارهای مربوط به کوینهای جوان مربوط به سقف های قیمتی در روند صعودی است.

با اینکه این ابزار رفتار فعالین بازار مخصوصا عرضه را به خوبی نشان می‌دهد ولی به دلیل اینکه صرفا با استفاده از مولفه عمر کوینها ساخته شده است وزن اقتصادی ندارد. برای بالا بردن دقت و قدرت تحلیل بر اساس این ابزار بهتر است به آن وزن اقتصادی دهیم. با اضافه کردن مولفه قیمت خرید هر کوین   (Realised Price) در محاسبات این ابزار تغییر کرده و بجای نمایش درصد بیت کوینها با عمرهای مختلف موجود در شبکه، میزان سهم  بیت کوینهای هر محدوده سنی از کل ارزش واقعی بازار (Realised Cap) را به صورت درصد نشان میدهد.این ابزار ارتقا یافته  Realised Cap HODL Waves نام دارد.

همانطور که در نمودار بالا مشاهد می کنید  محدوده مربوط به کوینهای قدیمی  ارزش اقتصادی کمی را داراست چون خرید آنها مربوط به زمانی است که قیمت بیت کوین بسیار پایین بوده است. به عنوان مثال کوین‌های ساتوشی که عمری بیشتر از ده سال دارن تقریبا هیچ ارزشی ندارند چون زمانی که به وجود آمدند بیت کوین قیمتی نداشته است.

در این نمودار رفتار عرضه خیلی بهتر مشخص است.در روندهای صعودی به دلیل وجود تقاضا قوی در بازار و اختلاف قیمت خرید کوینهای جوان مخصوصا کوینهای یک روزه با قیمت خرید کوینهای قدیمی هم تعداد بیت کوینها در محدوده های مربوط به کوینهای جوان و هم سهم آنها از ارزش واقعی کل بازار افزایش قابل توجهی پیدا میکند و شاهد پیکهای بلندی در نوارهای مربوط به این کوین‌ها هستیم.

 

بررسی بلند مدت:

ساختار بازار را بر اساس این بزار می‌توانیم به دو فاز کلی تقسیم کنیم:

فاز  اول:
قیمت روندی صعود ی دارد و با شروع عرضهی کوینهای قدیمی سهم این کوینها از ارزش واقعی بازار نیز شروع به کاهش میکند که دو دلیل اصلی دارد :
۱. مقدار این کوینها کاهش پیدا میکنید که باعث کاهش ارزش مجموع این کوینها میشود.
۲. چون در روند صعود این انتقالها (عرضه) انجام گرفته است ارزش کوینها جوان به نسبت کوینهای قدیمی بالاتر است و سهم بیشتری از ارزش بازار مربوط به کوین‌های جوان تر است.

این فاز تا زمانی که رفتارعرضه از سمت فعالین قدیمی متوقف شود ادامه دارد. هنگامی که شیب کاهش ارزش کوینهای قدیمی کم شده و تقریبا نمودار به صورت صاف درآمده باشد می‌توانیم نتیجه بگیریم عرضه پایان یافته است.
 

فاز دوم:

ابتدای این فاز  نمودار به صورت صاف مشابه با  انتها فاز اول که نشان دهنده این است که میزان عرضه کوین‌های قدیمی با میزان کوینهای ورودی به این محدوده سنی (کوین‌‌های که بیش از شش ماه پیش خریداری شدن) تقریبا برابر شده است. در ادامه نمودار شروع به صعود می‌کند که دو دلیل اصلی دارد:

۱. تعداد کوین‌‌های ورودی به این محدوده بسیار افزایش پیدا کرده که مربوط به کوینهای خریداری شده در طی روند صعودی قبل است و در کنار آن عرضه کوینهای قدیمی هم بسیار کاهش پیدا کرده است.
۲. به دلیل اینکه قیمت خرید کوینهای ورودی بالاتر از رفته است و با کاهش قیمت بیت کوین ارزش کوین‌‌های جوان نیز کاهش داشته است سهم کوینهای قدیمی از ارزش واقعی بازار به سرعت افزایش پیدا می‌کند.

همانطور که در نمودار بالا مشاهد می‌کنید در حال حاضر در میانهفاز دوم قرار داریم و کاهش شیب صعودی نمودار در هفتههای اخیر نشان میدهد مقدار انباشت در گذشته کاهش پیدا کرده است  (میزان ورودی کوینهای کاهش پیدا کرده) ولی ‌‌‌چون هنوز شیب نمودار منفی نشده و کاهش پیدا نکرده است به معنی عدم وجود عرضه سنگین (بیشتر از کوینهای ورودی) در بازار است.

 

بررسی میان مدت:

برای تحلیل میان مدت بهتر است از ابزار  Realized HODL Ratio استفاده کنیم. این نسبت با تقسیم ارزش محدوده سنی یک هفته بر محدوده سنی یک ساله بدست میآید. هنگامی  این نسبت افزایش پیدا میکند که:
۱. به دلیل وجود تقاضا در بازار تعداد کوین‌‌‌ها با عمر یک هفته افزایش پیدا کرده و به دلیل عرضه تعداد کوینها با عمری بین یک تا دوسال کاهش پیدا کرده است.
۲. قیمت خرید کوینهای در هفته اخیر بالا بوده است که باعث افزایش ارزش این محدوده سنی نسبت به یک ساله شده است که نشان از صعودی بودن روند بازار و اختلاف قیمت نسبت به یک سال پیش بازار دارد.
مقدار بالای این نسبت (نوار قرمز بالا نمودار) نشان از نزدیکی قیمت به سقف خود دارد. هنگامی این نسبت کاهش پیدا میکند که:
۱. به دلیل عدم وجود تقاضا تعداد کوین‌‌ها با عمر یک هفته کاهش پیدا کرده و به دلیل انباشت در بازه یک تا دو ساله تعداد کوین‌های مربوط به این محدوده سنی افزیش دارد.

۲. قیمت خرید کوینها در یک هفته اخیر نسبت به یک سال پیش کاهش داشته که باعث کاهش ارزش این کوینها شده است. نشان از نزولی بود قیمت در این مدت دارد.

مقدار پایین این نسبت (نوار سبز پایین نمودار) نشان میدهد قیمت در ناحیه ایی مناسب برای خرید و انباشت قرار گرفته است.
تذکر: با عبور این نرخ از مقدار مشخص شده با خط چین آبی در نمودار معمولا حرکت‌هایی با مومنتوم بالا در بازار رخ داده است.

 

بررسی کوتاه مدت:

 

برای تحلیل کوتاه مدت محدوده‌های سنی مربوط به کوینهای جوان (کمتر از شش ماه) را بررسی میکنیم. افزایش سهم کوینهای جوان نشان دهنده وجود تقاضا در بازار است. در نمودار زیر هنگامی که اندازه محدوده های سنی پایین تر (روزانه و یک هفته) نسبت به محدودههای سنی بالاتر بیشتر باشد به معنی وجود تقاضا قوی در بازار است و احتمال ادامه داشتن روند صعودی بالاست و در صورتی که اندازه محدودههای سنی بالاتر بیشتر شود نشان از کاهش تقاضاست و احتمال تغییر روند را نشان میدهد.
در حال حاضر اندازه محدودههای سنی پایین کمتر از محدودههای بالا تر است که نشان میدهد قدرت تقاضا در بازار قوی نیست  و برای ادامه پیدا کرد روند صعودی فعلی به تقاضا قوی تر در بازار نیاز هست. البته افزایش میزان محدودههای بالاتر که زمان خرید آنها مربوط به سقف قیمتی در ماه نوامبر است نشان میدهد خریدار حتی با وجود در ضرر بودن و کاهش قیمت بیت کوین اقدام به فروش نکرده اند که نکتهی مثبتی برای بازار است.

 

این مقاله توسط دانشجویان دانشکده ی بازار گروه سرمایه گذاری مهدی رجبی نگارش یافته است و گروه سرمایه گذاری مهدی رجبی نسبت به کلیه ريسك ها، تصمیمات، برداشت ها و اقدامات شما عزیزان، سلب مسئولیت می نماید و مسئولیت یا پاسخی برای معاملات دوستان نخواهد داشت.
در 
گروه سرمایه گذاری مهدی رجبی دوره های مختلفی وجود دارد که می توان به کتاب بازاریابی در رکود، آموزش مدیریت سرمایه، دوره جامع ارزهای دیجیتال، دوره رایگان آشنایی با ارزهای دیجیتال، دوره معامله گری در بازارهای مالی، آموزش صرافی کوکوین  و تحلیل بازارهای مالی اشاره کرد.
مقالات 
گروه سرمایه گذاری مهدی رجبی در دسته بندی های تحلیل ارز دیجیتال، تحلیل اتریوم، تحلیل آلت کوین ها، تحلیل بیت کوین، تحلیل ریپل، تحلیل دوج کوین است.

نظرات

امیر حسین
3 ماه پیش
جناب قدسی درست میفرمایید به صورت ویدئو بهتر میشه توضیح داد.
این مقاله پیش نیاز لازم داره راجب قیمت واقعی که تهیه کردم مقاله مربوط به این مبحث را امیدوارم بعد از اینکه در سایت قرار گرفت و مطالعه فرمودید بتونید بهتر از این مقاله هم استفاده کنید
Arash
3 ماه پیش
درود بر شما. خوشحالم که دکتر امیدی نیا عزیز .استاد گرانقدری چون شما استاد رجبی خوش رو و با علم رو به ما معرفی کردن. واقعا هم خودتون هم شاگردانتون یک لول از کامیونتی بازار بالاتر هستید.    ممنون از مطالبی که در اختیار ما میزارید
مهدی رجبی
3 ماه پیش
سلام،
قربونت برم آرش جان،
من هم واقعا خوشحالم از داشتن شما رفقاي گل،
دكتر اميدي نيا هم كه به از خودتون نباشه عشقه
محبوبه ابوالحسنی
3 ماه پیش
فوق العاده بود و برای بنده بسیار جالب و حائز اهمیت هست.
سعید قدسی
3 ماه پیش
سلام و احترام.
ضمن عرض تشکر و خسته نباشید، باید اعتراف کنم که، متاسفانه بنده موفق به درک حدود سی درصد از مطالب مقاله شدم.
جناب رجبی درست می‌فرمایند، اگر توضیحات تکمیلی در قالب ویدیو داده شود، قطعا بهتر خواهد یود.
امیرحسین
3 ماه پیش
نظر لطف شماست استاد
یک مقاله دیگه هم راجب ارزش گذاری بیت کوین فرستادم برای دوستان پشتیبانی امیدوارم اونم مورد توجه شما قرار بگیره
مهدی رجبی
3 ماه پیش
صد البته که همینطور خواهد بود امیر حسین جان، احسنت.