بزرگترین تهدید محیط کسب و کار در سال99

زمان میانگین برای مطالعه 3 دقیقه

بروزرسانی: 05 خرداد، 1401
نظرات 0

شرایط تورمی، رشد بازارها، سودهای اسمی، کرونا و دیگر عوامل، باعث شده رفتاری خطرناک در محیط کسب و کار شکل بگیرد که اگر ادامه پیدا کند،خطراتی را به وجود می آورد که این بزرگترین تهدید محیط کسب و کار در سال99 به حساب خواهد آمد.

بهتر است کمی آینده نگرانه صحبت کنیم،شرایط تورمی، رشد بازارها، سودهای اسمی، کرونا و دیگر عوامل، باعث شده رفتاری خطرناک در محیط کسب و کار شکل بگیرد که اگر ادامه پیدا کند،خطراتی را به وجود می آورد که این بزرگترین تهدید محیط کسب و کار در سال99 به حساب خواهد آمد.

مواردی وجود دارد که مالک کسب و کار یا فردی که دستی بر آتش دارد، با گفتن و تصور اینکه سود جای دیگریست (احتمالا شما هم از این دست موارد از اطرافیانتان شنیده اید) به ظاهر درست اما در باطن مشکلاتی را به همراه دارد که از سه بعد آن را نقد خواهیم کرد:

 

1-شاخص مدیران خرید یا PMI :

یک شاخص بین صفر تا صد است که ماهانه تنظیم شده و به طور کلی به این میپردازد که اگر این شاخص بالای 50 بود نشاندهنده بهبود شرایط محیط کسب و کار و اگر پایین تر از آن باشد خبر از رکود و کسادی دارد.

در تازه ترین آمار منتشره این عدد حدودا 48 می باشد و یکی از این عوامل مشکل در تقاضا و فروش است که در شرایط رکود تورمی ضعف تقاضا امری طبیعی است و در سطح کلان وجود دارد و تاثیر آن را در سطح خورد هم می توان مشاهده کرد.

2-مالک کسب و کار با خود می پنار که بازارهی دیگر رو به رشد هستند و بهتر است در جای دیگری سرمایه گذاری نمایم

این تفکر درست و می تواند حتی عالی باشد، اما فراموش نکنیم که سرمایه گذاری درست است که جریان سازی پول را به ارمغان می آورد اما جریان اصلی پول از کسب و کار می باشد.کسب و کار است که با این تفاسیر نقدینگی را می آورد که بتوانیم سرمایه گذاریهایی داشته باشیم.

به عنوان مشاور و برادر کوچکتر عرض می کنم، اگر نگاه آینده نگری دارید اولویت سرمایه گذاری شما کسب و کار هست.شرایط تهدید محیط کسب و کار را برای خود ایجاد نکنید.

3-سه اصل در تمامی کسب و کارها مشترک است

  1. اصل سود
  2. اصل رشد
  3. اصل بقا

تهدید کسب و کار

 

ممکن است در تمام رسته های شغلی سود آوری نباشد و یا اینکه شرایط برای آن کسب و کارها مناسب نباشد؛ بحثی در این نیست اما رعایت اصل بقا برای تمامی کسب و کارها در زمان رکود تورمی مهم است.

پس جمع بندی می کنیم؛هیچوقت کسب و کار خود را رها نکرده و این اصل را رعایت کنید مگر اینکه با سند و مدرک اثبات شود که کسب و کارتان ضرر ده است و بزرگترین تهدید محیط کسب و کار را کنترل کنید.

اگر کسب و کاری ندارید در چشم انداز و در نگاه آینده نگرانه، مزد آن گرفت جتن برادر که کار کرد، مباد یک لحظه قبه این فکر کنیم که کار نکنیم و جریان پول در زندگی ما برقرار باشد.
کلمات کلیدی:

نظرات